Från låga ryttartorpet i Vadsbo till ärkebiskopsstolen i Uppsala